داشتم دنبال عکس دُلمه هام میگشتم، برخوردم به اینعکس خرید دو سال پیش... دقیقاً به مناسبت «حال خوب کُنی» با همون کارت کذایی
عَخِی... واسه گروه گلپونه ها این عکسا رو گرفته بودم

یادش به خیر

یه زمانی یکی اینقدر مهربون بود که وقتی میدید گرفته ای

کارتشو پرت می کرد طرفت میگفت:

بیا برو خرید.. حالت بهتر شِه...


حالا البته شما خیلی باور نکن که همچین کسی وجود خارجی داشته باشه


منبع اصلی مطلب : آشیونه سیمرغ
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : همیشه کسی نیست جُز خودم!